เอสพี. เทค กรุ๊ป 90/200 ถนนกาญจนวนิช 15 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำโรงงาน ปั๊มน้ำชลประทาน ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย
ปั๊มน้ำโรงงาน

บริษัทจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม

SP. Tech Group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำชลประทาน Water pump เครื่องเติมอากาศ ปั๊มน้ำโรงงาน ปั๊มเคมี ปั๊มน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มบำบัดน้ำเสีย ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง COMET,AR,INTER-PUMP ประเทศอิตาลี่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ห้องเย็นแช่แข็ง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม End-suction Centrifugal Pump, Self-Priming PUMP, Horizontal Split-Case, Monobloc Centrifugal Pump, Horizontal Multistage Pumpภายใต้ชื่อ ELEKTROKOVINA CK และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต่อมาทางบริษัทฯ ขยายตลาดเพิ่มโดยมีสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขอ

ปั๊มอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคืออะไร?

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคือเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ ประกอบด้วย mechanic/Electricy มี 2 ส่วน มีหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์ทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊ม เคลื่อนที่เพื่อผลักน้ำ จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยแรงดันและปริมาณน้ำ ตามการออกแบบของแต่ละการใช้งาน ช่วยเสริมน้ำให้แรงขึ้น ไปถึงอีก จุดหนึ่ง ได้พร้อมกับปริมาณน้ำ ที่เพิ่มชึ้น ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำมาก แรงดันจะน้อย ถ้าเราต้อง การปริมาณ น้ำน้อยแรงดันจะมาก ทั้งขนาดและสเปคของปั๊มน้ำเราต้องพิจารณาถึงการใช้งานในอุตสาหรรมนั้นๆ ด้วยว่าควรใช้ขนาดแรงดันเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

ปั๊มน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

แบ่งได้ประมาณ7ประเภท คือ 1.ปั๊มน้ำในระบบทำความเย็น เป็นปั๊มที่ใช้สำหรับในการส่งน้ำ Water cooling 2.ปั๊มอุตสาหกรรมเคมี ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีปริมาณของสารเคมีปะปนอยู่ในน้ำ 3.ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ในแรงดันน้ำเข้าไปที่ filterหรือตัวกรองเพื่อทำให้น้ำสะอาดขึ้นเรียกว่าระบบRO 4.ปั๊มน้ำโรงงานผลิตอาหาร จะใช้ปั๊มที่วัสดุเกรดค่อนข้างสูง อาจจะเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง 5.ปั๊มน้ำสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็ง 6.ปั๊มน้ำโรงงานน้ำตาล จะเป็นปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำเชื่อม จะเป็นปั๊มน้ำเฉพาะทาง 7.ปั๊มน้ำระบบชลประทาน ใช้ส่งน้ำปริมาณมากๆ สำหรับการเกษตร

Our Products

ปั๊มสูบน้ำเสีย (ไม่ใช้ฟุตวาล์ว)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องล่อน้ำ

ปั๊มดูดโคลน

PERISTALTIC HOSE PUMP

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม Dynamic Seal

ไม่ใช้ซีล ไม่รั่วซึม 100%

ปั้มระบบน้ำเสีย

WASTEWATER TREATMENT

ปั๊มสูบน้ำชลประทาน

IRRIGATION PUMP

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

CENTRIFUGAL PUMP

ปั๊มเครื่องยนต์

ENGINE PUMP

ปั๊มสูบน้ำเคมี

CHEMICAL PUMP

ระบบส่งกำลัง

TRANSMISSION

ปั๊มดับเพลิง

FIRE PUMP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE PUMP

พัดลมระบายอากาศ

FAN - BLOWER

งานบริการ

Service and Management
เอสพี. เทค กรุ๊ป SP. Techgroup

90/200 ถนนกาญจนวนิช 15 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000