เอสพี. เทค กรุ๊ป 90/200 ถนนกาญจนวนิช 15 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำโรงงาน ปั๊มน้ำชลประทาน ปั๊มอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย
ปั๊มน้ำโรงงาน

บริษัทจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปั๊มอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โรงไฟฟ้า และเหมือง เพื่อถ่ายเทน้ำเพื่อการหล่อเย็น ระบบการชลประทาน หรือการใช้งานอื่นๆ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมสามารถขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า น้ำมันดีเซล หรือพลังงานรูปแบบอื่นๆ มีหลายขนาดและการออกแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ ที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม เรามักเรียกปั๊มน้ำชนิดนี้ว่าปั๊มโรงงาน ปั๊มน้ำโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปั๊มอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคืออะไร?

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมคือเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ ประกอบด้วย mechanic/Electricy มี 2 ส่วน มีหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์ทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊ม เคลื่อนที่เพื่อผลักน้ำ จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยแรงดันและปริมาณน้ำ ตามการออกแบบของแต่ละการใช้งาน ช่วยเสริมน้ำให้แรงขึ้น ไปถึงอีก จุดหนึ่ง ได้พร้อมกับปริมาณน้ำ ที่เพิ่มชึ้น ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำมาก แรงดันจะน้อย ถ้าเราต้อง การปริมาณ น้ำน้อยแรงดันจะมาก ทั้งขนาดและสเปคของปั๊มน้ำเราต้องพิจารณาถึงการใช้งานในอุตสาหรรมนั้นๆ ด้วยว่าควรใช้ขนาดแรงดันเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

ปั๊มน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

แบ่งได้ประมาณ7ประเภท คือ 1.ปั๊มน้ำในระบบทำความเย็น เป็นปั๊มที่ใช้สำหรับในการส่งน้ำ Water cooling 2.ปั๊มอุตสาหกรรมเคมี ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีปริมาณของสารเคมีปะปนอยู่ในน้ำ 3.ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำใช้ในแรงดันน้ำเข้าไปที่ filterหรือตัวกรองเพื่อทำให้น้ำสะอาดขึ้นเรียกว่าระบบRO 4.ปั๊มน้ำโรงงานผลิตอาหาร จะใช้ปั๊มที่วัสดุเกรดค่อนข้างสูง อาจจะเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง 5.ปั๊มน้ำสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็ง 6.ปั๊มน้ำโรงงานน้ำตาล จะเป็นปั๊มที่ใช้ในการสูบน้ำเชื่อม จะเป็นปั๊มน้ำเฉพาะทาง 7.ปั๊มน้ำระบบชลประทาน ใช้ส่งน้ำปริมาณมากๆ สำหรับการเกษตร

Our Products

ปั๊มสูบน้ำเสีย (ไม่ใช้ฟุตวาล์ว)

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องล่อน้ำ

ปั๊มดูดโคลน

PERISTALTIC HOSE PUMP

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม Dynamic Seal

ไม่ใช้ซีล ไม่รั่วซึม 100%

ปั้มระบบน้ำเสีย

WASTEWATER TREATMENT

ปั๊มสูบน้ำชลประทาน

IRRIGATION PUMP

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

CENTRIFUGAL PUMP

ปั๊มเครื่องยนต์

ENGINE PUMP

ปั๊มสูบน้ำเคมี

CHEMICAL PUMP

ระบบส่งกำลัง

TRANSMISSION

ปั๊มดับเพลิง

FIRE PUMP

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

HIGH PRESSURE PUMP

พัดลมระบายอากาศ

FAN - BLOWER

งานบริการ

Service and Management
เอสพี. เทค กรุ๊ป SP. Techgroup

90/200 ถนนกาญจนวนิช 15 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000