ปั๊มดับเพลิง (Fire Pump) | จ๊อกกี้ปั้ม (Jockey Pump)

Attribute:

Share

Share

ปั๊มดับเพลิง(fire pump): หัวใจสำคัญของระบบดับเพลิง

ปั๊มดับเพลิง หรือ ปั๊มน้ำดับเพลิง เป็นหัวใจสำคัญของระบบดับเพลิงที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ่ ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์สโตร์ สถานศึกษา คลังเก็บพัสดุ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จัดเป็นปั๊มอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ทุกสถานประกอบการขาดไม่ได้

หน้าที่หลักของปั๊มดับเพลิง(fire pump) คือ การส่งน้ำไปยังระบบดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำ สายฉีดน้ำ และระบบสปริงเกอร์ โดยมีความดันและปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อดับเพลิงและป้องกันการลามของไฟ 
ปั๊มดับเพลิง(fire pump)มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาด แหล่งพลังงาน และการใช้งาน ดังนี้

ประเภทของปั๊มดับเพลิง(fire pump)

1.ปั๊มดับเพลิงแบบไฟฟ้า:ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เหมาะกับการใช้งานทั่วไป 

2.ปั๊มดับเพลิงแบบดีเซล:ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อน เหมาะกับการใช้งานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าไม่แน่นอน

3.ปั๊มดับเพลิงแบบน้ำมันเบนซิน:ใช้เครื่องยนต์เบนซินในการขับเคลื่อน เหมาะกับการใช้งานแบบพกพา

4.ปั๊มดับเพลิงแบบไอน้ำ:ใช้ไอน้ำในการขับเคลื่อน เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ

ระบบปั๊มดับเพลิง(fire pump) 

ระบบปั๊มดับเพลิงประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้

-ปั๊มดับเพลิง: ทำหน้าที่ส่งน้ำไปยังระบบดับเพลิง

-ท่อส่งน้ำ: นำน้ำจากปั๊มดับเพลิงไปยังหัวฉีดน้ำ สายฉีดน้ำ และระบบสปริงเกอร์

-วาล์วควบคุม: ควบคุมการไหลของน้ำในระบบ

-แผงควบคุม: ควบคุมการทำงานของปั๊มดับเพลิง จ็อกกี้ปั๊ม และวาล์วควบคุม

-จ็อกกี้ปั๊ม (Jockey Pump): ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำในระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

จ็อกกี้ปั๊ม (Jockey Pump) คืออะไร

จ็อกกี้ปั๊ม (Jockey Pump) คือ ปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง โดยมีการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันในระบบตกจนถึงจุดที่ปั๊มดับเพลิงต้องทำงาน ปั๊มน้ำที่ใช้เป็นจ็อกกี้ปั๊มจะสามารถสร้างแรงดันได้สูงกว่าปั๊มดับเพลิงและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะนิยมใช้ปั๊มอยู่ 2 ประเภทในการใช้งานเป็นจ็อกกี้ปั๊ม ได้แก่ ประเภท Multistage Centrifugal Pump ทั้งแบบ Vertical หรือ Submersible และ ประเภท Regenerative Turbine Pump โดยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปการติดตั้งจ็อกกี้ปั๊มในระบบดับเพลิงควรมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ จ็อกกี้ปั๊มคอนโทรลเลอร์ สวิตช์ความดัน Pressure gauge OS&Y Gate valve Check Valve และ Foot valve (ในกรณีที่ระดับน้ำต่ำกว่าตัวปั๊ม)จ็อกกี้ปั๊มจึงมีความสำคัญมากในระบบดับเพลิง โดยมีหน้าที่รักษาแรงดันน้ำในระบบดับเพลิงและป้องกันไม่ให้แรงดันในระบบตกจนถึงจุดที่ปั๊มดับเพลิงต้องทำงาน

การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง(fire pump) 

เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ สัญญาณเตือนภัยจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม แผงควบคุมจะสั่งให้ปั๊มดับเพลิงทำงาน ปั๊มดับเพลิงจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน หรือ แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งน้ำไปยังท่อส่งน้ำ น้ำจะไหลไปยังหัวฉีดน้ำ สายฉีดน้ำ และระบบสปริงเกอร์ เพื่อดับเพลิงและป้องกันการลามของไฟ

การดูแลรักษาปั๊มดับเพลิง(fire pump) 

ปั๊มดับเพลิงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปั๊มดับเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

-ตรวจสอบสภาพปั๊มดับเพลิงเป็นประจำ: ตรวจสอบความผิดปกติของปั๊มดับเพลิง เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การรั่วไหลของน้ำ
-เปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ: เปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอ เช่น ซีล ยาง
-ทำความสะอาดปั๊มดับเพลิง: ทำความสะอาดปั๊มดับเพลิงและท่อส่งน้ำเป็นประจำ เพื่อป้องกันการอุดตัน
-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า: ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับปั๊มดับเพลิง

-ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น: ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่กำหนด
-ทดสอบการทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง: ทดสอบการทำงานของระบบปั๊มดับเพลิงเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง
-บันทึกการบำรุงรักษา: บันทึกการบำรุงรักษาปั๊มดับเพลิงเป็นประจำ เพื่อติดตามสภาพการใช้งานและวางแผนการซ่อมแซม

การซ่อมแซมปั๊มดับเพลิง(fire pump) 

เมื่อปั๊มดับเพลิงเกิดปัญหา ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญการเพื่อทำการซ่อมแซม

การป้องกันปัญหาปั๊มดับเพลิง(fire pump) 
การป้องกันปัญหาปั๊มดับเพลิงที่ดีที่สุด คือ การเลือกปั๊มดับเพลิงที่เหมาะสม ดูแลรักษาปั๊มดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ และติดตั้งระบบป้องกันปัญหา เช่น

-ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน: ป้องกันแรงดันน้ำเกิน
-ติดตั้งตัวกรองน้ำ: ป้องกันสิ่งสกปรกอุดตันใบพัด
-ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า: ป้องกันไฟฟ้าดับ

สรุป

ปั๊มดับเพลิง(fire pump) มีบทบาทสำคัญในระบบดับเพลิง การเลือกปั๊มดับเพลิงที่เหมาะสม ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ และป้องกันปัญหา จะช่วยให้ระบบดับเพลิงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย และช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน


jockey pump

 

BOSSUMPUMP


fire pump 

 

EAST PUMP

ปั๊มดับเพลิงปั๊มน้ำดับเพลิง
ปั๊ม ดับเพลิงปั้มดับเพลิง

 

 สนใจ ปั๊มดับเพลิง (Fire Pump) | จ๊อกกี้ปั้ม (Jockey Pump) ติดต่อได้ทาง

บริษัท เอสพี. เทค กรุ๊ป จำกัด

Fire Pump เป็นหัวใจหลักของระบบน้ำดับเพลิง โดยทำหน้าที่จ่ายน้ำเข้าสู่ระบบดับเพลิง เช่น สายฉีดน้ำ และระบบสปริงเกอร์ ระบบ Fire Pump จะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำดับเพลิงเพียงพอเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Fire Pump มีหลายประเภท ได้แก่ ปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

จ็อกกี้ปั๊ม (Jockey Pump) คือ ปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง โดยทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันในระบบตกจนถึงจุดที่ Fire Pump ต้องทำงาน จ็อกกี้ปั๊มจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบดับเพลิง โดยป้องกันไม่ให้แรงดันในระบบตกลงจนถึงจุดที่ Fire Pump ต้องทำงาน
 
90/200 ถนนกาญจนวนิช 15
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.094 581 2340 , 061-662-9628

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy